Asystentka Stomatologiczna

Z medykiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
ASN.jpg
 Czas trwania: 1 rok
 System nauki: dzienny, wieczorowy
 NAUKA BEZPŁATNA!


Czego się można nauczyć?

 • Przygotowywać gabinet i stanowisko
 • Asystować lekarzowi
 • Rozróżniać grupy leków i materiały stomatologiczne oraz narzędzia stosowane w zabiegach stomatologicznych
 • Przechowywania i przygotowywania leków, materiałów stomatologicznych stosowanych w gabinecie dentystycznym
 • Obsługiwać sprzęt
 • Wyjaławiać, odkażać oraz konserwować narzędzia i urządzenia stomatologiczne
 • Pracować w zespołach stomatologicznych metodą na cztery i sześć rąk
 • Prowadzić dokumentację
 • Komunikować się z pacjentem


Ponadto nauczysz się także:

 • Obsługiwać aparaturę i sprzęt stosowany w gabinetach stomatologicznych
 • Udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 • Urganizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami bhp i wymogami sanitarnymi


Jakie są dodatkowe korzyści z podjęcia nauki?

 • Weźmiesz udział w bezpłatnych szkoleniach
 • Zdobędziesz certyfikaty renomowanych firm
 • Odbędziesz ciekawe praktyki w gabinetach stomatologicznych
 • Zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach


Gdzie możesz znaleźć prace po ukończeniu zawodu?

 • W gabinetach stomatologicznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • Prywatnych gabinetach stomatologicznych
 • Poradniach i klinikach dentystycznych
 • Oddziały chirurgii szczękowej


Jakie cechy powinna posiadać Asystentka Stomatologiczna?

 • Dokładność i sumienność
 • Wrażliwość, życzliwość i cierpliwość w stosunku do ludzi
 • Gotowość niesienia pomocy
 • Zdolność koncentracji i podzielność uwagi
 • Spostrzegawczość i szybkość reagowania
 • Opanowanie i rozwaga w trudnych sytuacjach


Przedmioty na kierunku Asystentki Stomatologicznej

M5.J2 Porozumiewanie się w języku angielskim medycznym

M3.J.2 Stosowanie materiałów i leków w stomatologii

M2.J1 Wyjaśnianie budowy i fizjologii człowieka

M3. J3 Stosowanie przepisów BHP i p.poż

M4. J1 Przygotowanie gabinetu stomatologicznego do pracy