Technik Elektroradiolog

Z medykiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Czas trwania: 2,5 roku

System nauki: dzienny

Na tym kierunku nauczysz się:

-przygotowywania pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

-wykonywania prac związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

-obsługi sprzętu i aparatury diagnostycznej wykorzystywanej w rentgenodiagnostyce

-wykonywania samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, -

-pierwiastków promieniotwórczych, ultradźwięków i badań w diagnostyce elektromedycznej

-analizowania wykonanych badań diagnostycznych, zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii i przygotowania ich do oceny przez -lekarza

-wdrażania i koordynowania systemu zarządzania jakością

-obróbki chemicznej i technicznej, cyfrowej (pośredniej i bezpośredniej) zdjęć rentgenowskich

-prowadzić dokumentację medyczną po wykonanej radioterapii

Ponadto nauczysz się:

-udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia -organizowania stanowisko pracy zgodnie z przepisami bhp i wymogami sanitarnymi -prowadzenia działalność gospodarczą

Zyskasz dodatkowe korzyści:

-odbędziesz ciekawe praktyki -zajęcia odbędziesz w profesjonalnie wyposażonych pracowniach


Absolwent tego kierunku znajdzie pracę w: -szpitalach -przychodniach -pracowni rentgenografii -pracowni radiologii stomatologicznej -pracowni mammografii -pracowni tomografii komputerowej -pracowni radiodiagnostyki interwencyjnej (badania naczyniowe) -pracowni densytometrii kośćca -pracowni medycyny nuklearnej (diagnostyki izotopowej, pozytonowej emisyjnej tomografii) -pracowni rezonansu magnetycznego -pracownia ultrasonografii -pracowni spirometrii -pracowni elektrokardiografii -pracowni elektroencefalografii -pracowni elektromiografii -pracowni audiologii -pracowni radioterapii (planowania leczenia, teleradioterapii, brachyterapii)

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

-opanowanie, cierpliwość, życzliwość

-systematyczność, dokładność

-łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi

-troska o pacjenta oraz wzbudzanie u niego zaufania

PRZEDMIOTY:

-Współuczestniczenie w planowaniu radioterapii,

-Wykonywanie badań i asystowanie podczas badań ultrasonograficznych,

-Posługiwanie się wiedzą z zakresu anatomii, fizjologii, patologii człowieka i promocji zdrowia

-Wykonywanie rentgenografii, tomografii komputerowej i asystowanie podczas rentgenoskopii,

-Udzielanie pierwszej pomocy w zagrożeniach zdrowia i życia,

-Porozumiewanie się językiem migowym

-Nawiązane i utrzymanie kontaktów interpersonalnych

-M3.J 3.Wykonywanie badań spirometrycznych i audiometrycznych