Technik Farmaceutyczny

Z medykiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
TF.jpg

Na tym kierunku nauczysz się:

  sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych
  wykonywania czynności związanych z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi
  uczestniczenia w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych

Ponadto nauczysz się:

  udzielać porad farmaceutycznych
  obsługiwać aparaturę i sprzęt w aptece
  określać skład leków
  sporządzać leki
  udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia
  organizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami bhp i wymogami sanitarnymi

Zyskasz dodatkowe korzyści:

  odbędziesz ciekawe praktyki w aptekach
  zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach 

Absolwent tego kierunku znajdzie pracę w:

  aptekach ogólnodostępnych
  aptekach szpitalnych
  sklepach zielarskich
  sklepach ze sprzętem medycznym
  hurtowniach farmaceutycznych
  laboratoriach przemysłu farmaceutycznego
  zakładach przemysłu farmaceutycznego, chemicznego i kosmetycznego oraz przetwórstwa zielarskiego
  punktach aptecznych
  stacjach sanitarno-epidemiologicznych

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzują:

  wrażliwością
  życzliwością
  dokładnością
  sumiennością
  spostrzegawczością
  odpowiedzialnością
  obowiązkowością,
  samodzielnością
  odpornością na stres
  umiejętność pracy w zespole

PRZEDMIOTY: Anatomia, fizjologia i patologia z promocją zdrowia| Technologia postaci leków| Farmakologia| Analiza leków| Farmakognozja| Pracownia technologii postaci leków| Pracownia analizy leków| Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia| Psychologia z elementami komunikacji interpersonalnej| Technologie informatyczne| Bezpieczeństwo i higiena pracy| Podejmowanie działalności gospodarczej| Język angielski w zawodzie farmaceuty| Organizacja ochrony zdrowia| Język migowy| Pracownia farmakognozji| Świadczenia farmaceutyczne| Wychowanie fizyczne|